Bu içeriği yazdırmak için tıklayın... Yazı tipini küçültmek için tıklayın. Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ADRES KAYIT SİSTEMİ

 

1-Adres Beyanı Nasıl Yapılır?

 

Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen,

  • İlçe nüfus müdürlüklerine
  • Dış temsilciliklere
  • Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma

20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.

(Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)

DİĞER ADRESLERİN SİSTEME GİRİLMESİ

Diğer adreslerin bildirilmesi, adres beyan formu doldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir.

Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır.

Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

 

2-Adres Kayıt Sisteminin cezaya ilişkin hükümleri nedir?

 

Kanunda; gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülmüştür.

 

Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 2013 yılı için 420,00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 842,00 TL para cezası ile cezalandırılmaları da öngörülmüştür.