Uluslararası Aile Cüzdanı

Uluslararası Aile Cüzdanı bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir.

Eşlerden birisinin kendisine ve eşine ait nüfus cüzdanı ile yaptığı başvurularda ibraz edilen nüfus cüzdanlarının seri ve numarasının sistemde bulunması halinde müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden uluslararası aile cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanı olmadan yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Uluslararası aile cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden kendisine ve eşine ait son altı ay içerisinde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğraf istenir.

Uluslararası aile cüzdanı eşlerden birisine veya resmi vekiline verilir.

Evlenme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

 

Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında evlendirme memurlukları tarafından evlenen çiftlere verilir.
Evlenme bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise; uluslararası aile cüzdanı nüfus müdürlüğünce düzenlenir.

 

Evlenme Yapıldığı Halde Uluslararası Aile Cüzdanının Alınmamış Olması

 

Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara müracaatları üzerine nüfus müdürlükleri veya dış temsilcilikler tarafından uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

 

Türk Vatandaşlığınının Kazanılması

 

Türk vatandaşlığını kazanan kişilerden aile kütüklerinde evli olarak işlemleri yapılanların aile kütüğündeki bilgilerine dayanılarak uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

 

Uluslararası Aile Cüzdanının Kaybolması ya da Yıpranması

 

Kaybolan ya da yıpranan uluslararası aile cüzdanının yerine yeni bir uluslararası aile cüzdanı düzenlenir. Yıpranma nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenirken eski uluslararası aile cüzdanı geri alınır.

Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi